Tin tức nông sản

Chọn lợn mán giống đực để mang lại hiểu quả kinh tế cao nhất

Chọn lợn mán đực giống là vấn đề rất quan trọng. Trong quá trình chọn lợn giống phải lựa chọn theo đúng tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật. Lợn đực giống quyết định đến 70% hiệu quả trong quá trình nhân giống, khả năng tăng trưởng của lợn con, dịch bệnh, ngoại hình. Sau đây

[ Read More ]