Nhắc đến Hòa Bình là nhắc đến Cam Cao Phong. Đây là đặc sản riêng biệt của Hòa Bình, với những quả cam vị thơm lừng được người dùng trên toàn quốc ưu thích. Và vào tháng 11 năm 2014 vừa qua, Cam Cao Phong đã đón nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cam. Đây là bước đột phá giúp Cam tại Hòa Bình phát triển thương hiệu một cách mạnh mẽ và được nhiều người biết đến.

Chụp 1 vườn Cam Cao Phong

Chụp 1 vườn Cam Cao Phong

Trài qua 2  năm từ khi được công nhận là chỉ dẫn địa lý, sản phẩm Cam Cao Phong Hòa Bình vẫn tiếp tục dựng xây và khẳng định thương hiệu của mình, phấn đấu để trở thành thương hiệu nông sản Hòa Bình mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Hiện tại giá bán Cam Cao Phong đều phụ thuộc vào giá cả thị trường từ do. Năm 2015, giá mua buôn tại vườn của các loại cam như sau:

  • Cam Lòng Vàng: 35.000/KG
  • Cam Xã Đoài: 28.000/KG
  • Cam Canh: 48.000/KG
  • Canh V2: 55.000/KG

Trong thời gian trước đây, khi chưa có chỉ dẫn địa lý, cam ở Cao Phong – Hòa Bình chỉ chủ yếu là cam Xã Đoài (chiếm khoảng 90%), nhưng để vụ thu hoạch kéo dài, người dân và chính quyền đã áp dụng trồng những giống cam khác như giống cam chín sớm (cam lòng vàng – cs1) hay cam chín muốn (cam v2). Giờ đây vụ mùa của Cam Cao Phong được kéo dài từ tháng 9 cho tới tháng 5 của năm sau.

Kế hoạch sắp tới của Cam Cao Phong là đến năm 2017, huyện Cao Phong sẽ duy trì diện tích cam lớn là 1.500 ha, với sản lượng hằng năm đạt hơn 20.000 tấn, đem về thu nhập từ 500 – 600 triệu đồng / ha. Chính vì chỉ tiêu kế hoạch đó, Hòa Bình sẽ cụ thể hóa quy hoạch vùng sản xuất, định hướng và phát triển cho từng loại giống đảm bảo cho việc rải vụ kéo dài cho hợp lý. Cùng với đó là tiếp nhận có chọn lọc các liệu phân bón có mức độ sinh học phù hợp với đất tại địa phương phục vụ cho việc chồng, chăm sóc, bảo quản sản phẩm trước và sau khi thu hoạch. Thường xuyên tổ chức những lớp tập huấn cho người dân, không chỉ có nghiên cứu tài liệu và phải có những mô hình phát triển trên thực tế, đem lại hiệu quả tốt cho nông dân.

Facebook Comments