Chọn nái và lọc làm giống cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà chúng ta cần quan tâm. Có một số chú ý mà chúng ta cần biết:

lon-1

Chọn hậu bị thay đàn: Qua 3 bước như sau:

Sau khi sinh:

 • Xác định những con hậu bị ở các lứa đẻ có nhiều lợn mán con, không có các dị tật sinh sản.
 • Ghi lại ngày sinh tháng đẻ, số con/ lứa, giống và số tai.
 • Chuyển những lợn mán đực con từ những lứa lớn sang lứa nhỏ để đồng đều số con ở mỗi nái.
 • Ghi chép các triệu chứng hoặc hành vi của con nái trong giai đoạn sinh và nuôi con chẳng hạn: Khó đẻ, dùng thuốc hoặc các biện pháp thú y can thiệp.

Hướng dẫn chế biến lợn mán tươi ngon

Từ 3 đến 5 tuần:

 • Chọn lợn mán qua số vú, vú lộ rõ không bị lép. Chọn từ những bầy không có bất kỳ khiếm khuyết di truyền nào. Nếu phát hiện ra bất kỳ một khiếm khuyết di truyền nào thì không sử dụng bầy con, nái và đực (cha mẹ của bầy đó) vào mục đích nhân giống.
 • Chọn lần kế tiếp khoảng 2-3 tháng tuổi. Để lại khoảng 50% nuôi.
 • 5-7 tháng tuổi: Lựa chọn chi tiết hơn trong giai đoạn này, có thể dựa vào các tiêu chí sau:
 • Ngoại hình: Chân, số vú v.v…
 • Sinh trưởng: Tăng trọng, tiêu tốn thức ăn, độ dày mỡ lưng
 • Chuyển những con hậu bị được chọn ra nuôi riêng và cho ăn hạn chế, nhưng tăng cường bổ sung khoáng chất.
 • Cho tiếp xúc với đực và quan sát các biểu hiện động dục để có quyết định cuối cùng giữ lại những con hậu bị tốt làm giống.

Địa chỉ bán lợn mán giống uy tín

Chọn nái sinh sản: (Từ hậu bị sang nái cơ bản)

 • Chỉ tiêu quan trọng nhất là số con cai sữa cho 1 nái trong năm, nhưng cần quan tâm một số chỉ tiêu khác như:
 • Số con sinh ra sống, số con cai sữa và chất lượng của lợn mán con để đánh giá lợn mán nái. Nên đợi đến lứa thứ 2, có thể lứa 3 để có quyết định lựa chọn chính xác.

Giải đáp Thịt lợn mán ăn có ngon không

Facebook Comments