Để cải thiện chất lượng của đàn lợn mán giống chúng ta có thực hiện việc sử dụng lấy giống trực tiếp từ Lợn mán đực hoặc thụ tinh nhân tạo. Điều này giúp duy trì được ổn định sức khỏe của bầy lợn mán giống.

1. Tạo sự ổn định trong bầy Lợn mán

Việc quản lý Lợn mán hậu bị sao cho chúng thích nghi ngay lập tức tới tình hình dịch tể trong trại là rất khó , vì thế cần cho Lợn mán có thời gian cách ly, thích nghi và hồi phục.

Cần phải theo dõi kỹ sức khỏe Lợn mán hậu bị trước khi nhập vào bầy nái của trại. Nếu áp dụng đúng các nguyên tắc trên sẽ giảm được chi phí sản xuất.

2. Thời gian cách ly

Cách ly là việc quản lý sao cho Lợn mán cách xa bầy nái hiện hữu. Mục đích của việc cách ly là quan sát sự thay đổi sức khỏe của bầy Lợn mán hậu bị và kịp thời có các biện pháp can thiệp hợp lý trong trường hợp cần thiết. Ta có thể quan sát trạng thái lâm sàng, kiểm tra huyết thanh, mổ khám.

Thời gian cách ly cũng giúp Lợn mán có khả năng bảo hộ trước các loại bệnh có trong trại. Thời gian cách ly tối thiểu phải từ 21~30 ngày, phải trang bị trang thiết bị riêng cho chuồng cách ly và cách xa các trại khác tối thiểu 800 m.

Người quản lý cũng có thể là nguyên nhân lây bệnh cho chuồng trại cách ly. Khu vực trại cách ly nên sử dụng riêng quần áo và ủng đồng phục.

3. Thời gian thích nghi

Thời gian thích nghi là sau khi Lợn mán đã thích nghi với chuồng trại mới chúng sẽ được tiếp xúc với nguồn bệnh có trong trại. Trong thời gian thích nghi, Lợn mán sẽ được kích hoạt hệ thống miễn dịch thông qua vắc-xin hoặc tiếp xúc với bầy nái trong trại. Thời gian thích nghi sẽ bắt đầu khi thời gian cách ly kết thúc.

4. Thời gian hồi phục

Giai đoạn cuối cùng trong việc quản lý Lợn mán hậu bị mới nhập là giai đoạn hồi phục. Thời kì này bắt đầu sau khi giai đoạn cách ly và thuần dưỡng kết thúc. Thời gian hồi phục giúp hệ miễn dịch của từng cá thể và bầy Lợn mán đi vào ổn định, giảm nguy cơ lây truyền bệnh cho bầy nái trong trại.

5. Tóm tắt:

Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của việc cách ly, thích nghi, hồi phục trên bầy Lợn mán hậu bị mới nhập.

Tuy nhiên trên thực tế, do số lượng hậu bị, ngày tuổi, trọng lượng, thời gian cách ly… của mỗi trại có sự khác biệt nên khi áp dụng vào trại của mình ta cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia.

Bảng giá lợn mán giống tốt nhất hiện nay

Facebook Comments