Mận hậu đã vào mùa

Cứ đến độ tháng 5, tháng 6, khi cái nắng hè giòn tan nơi vòm lá hắt xuống lòng đường thì cũng là lúc trên sạp hoa quả, gánh hàng rong, mận hậu là mặt hàng không thể thiếu. Mận hậu trồng nhiều ở Sơn La, Lào Cai. Nhưng có lẽ, loại mận hậu ngon

[ Read More ]