Những ưu điểm của việc thiến heo

Thiến là một phương pháp hữu hiệu để loại bỏ mùi trong thịt heo nhưng lại ảnh hưởng xấu đến quá trình tăng trưởng hoặc hấp thụ thức ăn của heo. So với heo bị thiến, heo không bị thiến phải tăng thêm 12% lượng hấp thụ thức ăn và 6,5% lượng thịt. Theo báo

[ Read More ]