Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là nguyên tắc thiết yếu của ngành chăn nuôi. Vì vậy, ở bài viết này chúng tôi xin giới thiệu 20 biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trong trại lợn mán, tăng tỷ lệ sống cho lợn mán.

Nuôi-lợn-mán-trong-vòng-rào-3

Quản lí trại đẻ:

1. Áp dụng triệt để “cùng vào cùng ra”, sau khi một nhóm đẻ xong phải tiến hành tiêu độc khử trùng.
2. Quản lí vệ sinh sát trùng nái -trước khi đẻ phải điều trị bệnh và phòng ngừa kí sinh trùng.
3. Trường hợp nhất định phải ghép bầy lợn mán con thì phải ghép trong 24 tiếng sau khi đẻ.

Quản lí trại cai sữa:

4. Xây chuồng ô trại nuôi lợn mán nhỏ, kiên cố và lắp các tấm chắn không có mối nối
5. Áp dụng cùng vào cùng ra cho lợn mán con mới nhập chuồng.
6. Không nuôi với mật độ cao ( duy trì 1 m2 dưới 3 con)
7. Tăng độ rộng máng cám ( tối thiểu một con 7 cm)
8. Duy trì thông thoáng khí trong trại( NH3 dưới 10ppm, cacbondioxyt dưới 15%)
9. Duy trì nhiệt độ tối ưu.
10. Cấm nuôi chung lợn mán con khác nhóm.

Tìm hiểu : Lợn mán là gì

Quản lí trại thịt:

11. Kiên cố hóa các chuồng trại nuôi lợn mán, lắp đặt các tường ngăn cách.
12. Ap dụng triệt để All in- All out.
13. lợn mán con khỏe mạnh mới chuyển lên thịt.
14. Trong trại khi chuyển xuất thịt cấm nuôi trộn lẫn.
15. Mật độ nuôi ( bình quân 4.5 con / 3.3m2)
16. Duy trì thông khí cho chuồng trại nuôi lợn mán.

Giới thiệu : giá lợn mán giống

Những vấn đề quản lí khác:

17. Áp dụng chương trình tiêm chủng phù hợp khi nuôi lợn mán
18. Duy trì thông khí, chuyển lợn mán cho phù hợp để giảm stress.
19. Khi thiến, chích thuốc phải sát trùng đầy đủ, ở nơi ra vào phải có dụng cụ sát trùng
20. lợn mán bệnh từ giai đoạn đầu phải cách ly và đào thải.

Xem thêm thông tin về lợn mán giống

Facebook Comments